Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:41:17Z Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:41:17Z ca Autorització d'establiment comercial majorista i/o detallista de medicaments d'ús veterinari 2020-11-25T10:37:47Z 2020-11-25T10:37:47Z Autoritzar un magatzem majorista i/o centre detallista de medicaments d'ús veterinari. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2020-11-25T10:37:47Z Aplicació de l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia 2020-11-24T11:51:56Z 2020-11-24T11:51:56Z Garantir l' accessibilitat i qualitat en el servei, així com l'adequada atenció farmacèutica als usuaris del Sistema Nacional de Salut, a les oficines de farmàcia que resulten exemptes de l'escala de deduccions regulada a l'apartat 5 d'aquest article, els serà d 'aplicació al seu favor un index corrector dels marges de les oficines de farmàcia corresponent a les receptes o ordres de dispensació de medicaments d'ús humà fabricats industrialment i dispensats amb càrrec als fons públics 2020-11-24T11:51:56Z convocatoria de Concurs opsició per cobrir plaçes vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària 2020-11-17T11:09:27Z 2020-11-17T11:09:27Z Selección de personal estatutario fijo mediante procedimiento de concurs oposició per cobrir 12 places vacants de personal estatutari de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. 2020-11-17T11:09:27Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari. Infermeria Urgencies Atencio Primaria 2020-11-17T08:34:10Z 2020-11-17T08:34:10Z Es la regulacio del concurs de trallats voluntari per a la provisio de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears 2020-11-17T08:34:10Z Convocatoria concurs oposicio per cobrir places vacants de la categoria de psicòleg clínic/psicòloga clínica 2020-11-17T08:14:34Z 2020-11-17T08:14:34Z Es convoca un concurs oposicio per cobrir 53 places vacants per personal estatutari de la categoría psicòleg clínic/psicóloga clínica corresponents a l'oferta publica dels anys 2015 i 2017 2020-11-17T08:14:34Z Procediment per a l'adopció de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front la COVID-19 2020-11-16T11:40:53Z 2020-11-16T11:40:53Z Adopció de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front la COVID-19 2020-11-16T11:40:53Z Registre d'Associacions de consumidors i usuaris 2020-11-12T13:55:12Z 2020-11-12T13:55:12Z Figurar inscrites en aquest registre les associacions d'associacions i usuaris constituides legalment amb domicili social i àmbit territorial limitat a les Illes Balears. 2020-11-12T13:55:12Z Autorització de rotacions externes d'especialistes interns residents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-11-09T07:20:27Z 2020-11-09T07:20:27Z Gestió de les peticions de mobilitat dels especialistes interns residents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-11-09T07:20:27Z Reconeixement de títols estrangers d'especialista en Ciències de la Salut obtinguts a Estats no membres de la Unió Europea 2020-11-09T07:16:34Z 2020-11-09T07:16:34Z Reconeixer els títols estrangers d'especialista en Ciències de la Salut, obtinguts a Estats no membres de la Unió Europea. 2020-11-09T07:16:34Z Convocatoria concurs oposicio categoria INFERMERIA SALUT MENTAL 2020-11-06T08:59:42Z 2020-11-06T08:59:42Z Es convoca un concurs oposicio per cobrir 25 places vacants de personal estatutari de la categoría d'infermer/infermera de salut mental corresponents a l'oferta publica de l'any 2017 2020-11-06T08:59:42Z Convocatoria concurs oposicio categoria FARMACIA ATENCIO PRIMARIA 2020-11-05T12:26:02Z 2020-11-05T12:26:02Z Es convoca un concurs oposicio per cobrir 9 places vacants de personal estatutari de la categoría de farmaceutic/farmacéutica d'area en equips d'atencio primaria (grup A1) que depenen del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponent a l'oferta publica per als anys 2016 i 2017. 2020-11-05T12:26:02Z Comunicació anual d'horaris i vacances d'oficina d'oficina de farmàcia 2020-10-28T07:27:19Z 2020-10-28T07:27:19Z Tenir constància que els horaris, vacances i personal farmacèutic que presta serveis a les Oficines de Farmàcia, s'ajusta a la normativa. Disposar d'un arxiu general de les comunicacions. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2020-10-28T07:27:19Z Autorització de nomenament de farmacèutic substitut d'oficina de farmàcia 2020-10-27T13:07:42Z 2020-10-27T13:07:42Z Nomenar un farmacèutic responsable de la farmàcia que assumeixi les funcions professionals del farmacèutic titular, en els supòsits reglamentaris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2020-10-27T13:07:42Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca 2020-10-27T11:46:36Z 2020-10-27T11:46:36Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-27T11:46:36Z Autorització de transmissió "intervius" d'oficina de farmàcia 2020-10-27T11:30:54Z 2020-10-27T11:30:54Z Autoritzar la transmissió d'una oficina de farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2020-10-27T11:30:54Z Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments 2020-10-21T10:25:59Z 2020-10-21T10:25:59Z Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. 2020-10-21T10:25:59Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . 2020-10-21T10:09:09Z 2020-10-21T10:09:09Z Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. 2020-10-21T10:09:09Z Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories facultatius especialistes d'àrea 2020-10-20T09:04:18Z 2020-10-20T09:04:18Z Regulació del concurs de trasllats voluntari per a la provisió de places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de les Illes Balears. 2020-10-20T09:04:18Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari. Grup Auxiliar Administratiu de la Funcio Administrativa 2020-10-05T10:37:03Z 2020-10-05T10:37:03Z Regulaci'o del concurs de trasllats voluntari per a la provisi'o de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears 2020-10-05T10:37:03Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari. Grup Administratiu de la Funcio Administrativa 2020-10-05T10:27:26Z 2020-10-05T10:27:26Z Es la regulacio del concurs de trasllats voluntari per a la provisio de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears 2020-10-05T10:27:26Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari. Enginyer Tecnic Industrial 2020-10-05T10:25:57Z 2020-10-05T10:25:57Z Es la regulacio del concurs de trasllats voluntari per a la provisio de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears 2020-10-05T10:25:57Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari. Tecnic de Gestio Informatica 2020-10-05T10:24:54Z 2020-10-05T10:24:54Z Es la regulacio del concurs de trasllats voluntari per a la provisio de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears 2020-10-05T10:24:54Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa 2020-10-03T09:09:44Z 2020-10-03T09:09:44Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T09:09:44Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca 2020-10-03T09:08:59Z 2020-10-03T09:08:59Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposición 2020-10-03T09:08:59Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari de Menorca 2020-10-03T09:07:59Z 2020-10-03T09:07:59Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T09:07:59Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca 2020-10-03T09:06:38Z 2020-10-03T09:06:38Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T09:06:38Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca 2020-10-03T09:05:32Z 2020-10-03T09:05:32Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T09:05:32Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca 2020-10-03T09:04:42Z 2020-10-03T09:04:42Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T09:04:42Z Concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears(IbSalut) 2020-10-03T09:01:59Z 2020-10-03T09:01:59Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T09:01:59Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa 2020-10-03T09:00:51Z 2020-10-03T09:00:51Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T09:00:51Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca 2020-10-03T08:59:43Z 2020-10-03T08:59:43Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T08:59:43Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari de Menorca 2020-10-03T08:59:03Z 2020-10-03T08:59:03Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T08:59:03Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca 2020-10-03T08:58:17Z 2020-10-03T08:58:17Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T08:58:17Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca 2020-10-03T08:57:36Z 2020-10-03T08:57:36Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T08:57:36Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa 2020-10-03T08:55:59Z 2020-10-03T08:55:59Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T08:55:59Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca 2020-10-03T08:55:17Z 2020-10-03T08:55:17Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T08:55:17Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut (IB-Salut) de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Menorca 2020-10-03T08:54:30Z 2020-10-03T08:54:30Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T08:54:30Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca 2020-10-03T08:53:40Z 2020-10-03T08:53:40Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T08:53:40Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca 2020-10-03T08:52:52Z 2020-10-03T08:52:52Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T08:52:52Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca 2020-10-03T08:52:07Z 2020-10-03T08:52:07Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-03T08:52:07Z Convocatoria concurs oposicio per a cobrir places vacants de la categoria d'infermeria d'urgencies d'atencio primaria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears 2020-10-02T13:06:35Z 2020-10-02T13:06:35Z Concurs oposicio categoría d'infermera/infermer d'urgencies d'atencio primaria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears 2020-10-02T13:06:35Z Concurs oposició categoria de grup de gestió de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears(Ib Salut) 2020-10-02T12:48:31Z 2020-10-02T12:48:31Z Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició 2020-10-02T12:48:31Z Concurs oposició categoria de grup tècnic de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears(Ib-Salut) 2020-10-02T12:47:41Z 2020-10-02T12:47:41Z Es convoca concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari de la categoría de grup tècnic de la funció administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears 2020-10-02T12:47:41Z Concurs-oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea 2020-10-02T12:46:56Z 2020-10-02T12:46:56Z Concurs-oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea 2020-10-02T12:46:56Z Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories. 2020-10-02T12:44:23Z 2020-10-02T12:44:23Z Es publica una convocatoria per permetre la mobilitat del personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears. 2020-10-02T12:44:23Z Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de zelador/zeladora 2020-10-02T12:42:31Z 2020-10-02T12:42:31Z Convocar un concurs de trasllats voluntari per proveir les places vacants de la categoría zelador/zeladora de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears. 2020-10-02T12:42:31Z Defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears 2020-10-01T11:10:52Z 2020-10-01T11:10:52Z Entre les seves funcions destaquen, encara que no són les úniques, la de tramitar i contestar les queixes que li presentin els usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears i la de formular propostes, suggeriments o recomanacions en temes relatius als drets d'aquests mateixos usuaris. 2020-10-01T11:10:52Z Coordinació, anàlisi i informació de la COVID-19 2020-09-18T09:41:16Z 2020-09-18T09:41:16Z Gestió de coordinació,d'analisi i informació de la COVID-19 2020-09-18T09:41:16Z Sol·licitud d'Informes d'assajos de laboratoris de Salut Pública per a altres serveis i administracions 2020-07-15T10:52:52Z 2020-07-15T10:52:52Z Petició d'informes d'assajos de laboratoris de Salut Pública des dels serveis d'Inspecció i Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública, altres conselleries del Govern de les Illes Balears i administracions públiques. 2020-07-15T10:52:52Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per als exercicis 2019 i 2020 2020-07-14T12:07:57Z 2020-07-14T12:07:57Z L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de les activitats d'informació, educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, com també l'edició de publicacions relacionades amb el consum, que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020. 2020-07-14T12:07:57Z