vuelve

Funciones

Totes aquelles previstes per la següent normativa i derivades de la mateixa: Llei 11/97 de Envasos i Residus d'Envasos, Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats, i decrets de desenvolupament i reglamentació específica sobre residus perillosos, Reial Decret 1481/2001 que regula l'eliminació de residus en abocadors, Reial Decret 1383/2002 sobre la gestió de vehicles fora d'ús, Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminadores del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats, Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús, etc