torna

Funcions

Òrgan que d'una manera estructurada i planificada recull, gestiona, processa i genera estudis relacionats amb l'àmbit de la joventut.