torna

Funcions

Els objectius primordials són els d'informar, orientar, assessorar i investigar sobre tots els temes que puguin ser d'interès per a la joventut.