torna

Funcions

comerç interior; equipaments comercials; fires; artesania; cambres de comerç; política de preus comercials; foment en matèria de comerç; casinos, jocs i apostes.