torna

Funcions

Contribuir a que les espècies pròpies de les Illes Balears tenguin un estat de conservació favorable, mitjançant mesures administratives, de gestió demogràfica, d'informació i de sensibilització.
Dissenyar, prioritzar i aplicar actuacions de protecció d’espècies, en funció dels criteris d'estat de conservació i d'interès científic i de les obligacions legals que siguin del cas.
Contribuir a generar, recopilar i difondre la informació de biologia de conservació de les espècies pròpies de les Balears.
Assessorar les institucions i el públic sobre conservació d'espècies, i afavorir la implicació d'entitats i particulars en l'objectiu 1.
Reduir els danys ocasionats per espècies invassores i conflictives, dins les millors pràctiques de conservació.