torna

Funcions

Impuls i foment de la innovació, el desenvolupament i la transferència del coneixement; planificació i coordinació del sistema d'innovació i tecnologia de les Illes Balears; política de clústers.