torna

Funcions

El Servei de Relacions Institucionals exerceix les funcions tècniques encomanades pel director general de Relacions Institucionals en matèria de  relacions generals amb el Govern de l’Estat i les comunitats autònomes; interlocució amb els consells insulars; projecció exterior dels interessos autonòmics; oficines de representació; comunitats balears a l’exterior; relacions amb comunitats i entitats associatives de residents forans i interlocució amb les cases regionals amb seu a les Illes Balears; coordinació administrativa i organització d’esdeveniments d’interès autonòmic; acció cívica i relacions amb els grups socials, i també amb les organitzacions religioses; intervenció administrativa en matèria d’associacions, fundacions i col·legis professionals; reials acadèmies, acadèmies i altres corporacions de dret públic; Registre d’Acadèmies