torna

Funcions

Foment de l'activitat esportiva competitiva, d'alt nivell i tecnificació; impuls de la funció social de l'activitat física i de l'esport en les dimensions educativa i saludable; reconeixement de competicions oficials; reconeixement, registre i control de les entitats esportives; reconeixement de noves modalitats i disciplines esportives; titulacions esportives i formació; exercici de la potestat sancionadora en matèria administrativa esportiva; prevenció i control de la violència en l'esport; distincions esportives.