torna

Funcions

Direcció General d'Atenció a la Dependència: atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i a altres col·lectius en situació de risc.