torna

Funcions

foment de l'activitat industrial, impuls del desenvolupament i la competitivitat industrial, comercialització i disseny del teixit industrial; instal·lacions elèctriques i industrials; sectors industrials; mines; seguretat industrial i nuclear; UDIT; coordinació de la inspecció tècnica de vehicles.