torna

Funcions

- Promoció, planificació, coordinació i avaluació de polítiques de recerca i d'innovació sanitàries, així com les polítiques de gestió del coneixement en matèria de les seves competències.
- Ordenació i coordinació de les estructures de recerca i innovació sanitària.
- Coordinació del funcionament de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA).
- Coordinació del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears.
- Coordinació del la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.