torna

Funcions

El Servei de Qualitat i Avaluació té encomanat l'impuls i la coordinació de la qualitat de les organitzacions i els serveis públics. Així mateix, duu a terme tasques d'avaluació dels serveis i polítiques públiques.