torna

Funcions

El Departament de Comunicació, Publicitat i Innovació Tecnològica de la Informació coordina i supervisa les actuacions en matèria de comunicació del Govern de les Illes Balears, i les relacions amb els mitjans de comunicació i amb els responsables de premsa de les diferents conselleries; les actuacions en matèria de publicitat institucional del Govern de les Illes Balears, i les actuacions en matèria d’innovació tecnològica de la informació pròpies de la Direcció General de Comunicació.