torna

Funcions

Planificació, impuls i coordinació interdepartamental de la transparència del Govern, de l'Administració autonòmica i del sector públic instrumental, tant en la vessant de la publicitat activa com del dret d'accés; coordinació interdepartamental de mesures per impulsar el bon govern; qualitat de les organitzacions i dels serveis públics; participació ciutadana; sensibilització cívica i social i suport al voluntariat; impuls i foment de la participació ciutadana.