torna

Funcions

La Secretaria General de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat té atribuïdes les competències i funcions en matèria d’intervenció de preus de transport urbà.