torna

Funcions

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Servei de Gestió Financera

Palau Reial, 17, 2a planta Tel.: 971 177 111

Horari d’atenció: de 9 h a 14 h