torna

Funcions

L'IQUA és l'encarregat de centralitzar totes les competències, a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de la promoció i el control de la qualitat agroalimentària. L'IQUA s'estructura en dues àrees: Àrea de Promoció de la Qualitat, a la qual correspon desenvolupar les tasques relacionades amb la promoció i millora de la qualitat, i Àrea de Control de Qualitat, a la qual correspon la verificació de la qualitat de la producció agroalimentària.