torna

Funcions

El servei d'epidemiologia té com a objectius principals impulsar, gestionar i avaluar sistemes d'informació sanitària. Actualment, el servei d'epidemiologia gestiona sistemes diversos: el Sistema d'Informació de les Malalties de Declaració Obligatòria, el Sistema d'Informació de Brots Epidèmics, la Xarxa Sentinella de Grip, el registre de SIDA, registre de Lepra, el pla d'eradicació de la Poliomielitis, el registre de Creutzfeldt-Jacob, el registre d'Interrupció Voluntària d'Embaràs i el sistema d'informació de Toxicomanies.