torna

Funcions

El Departament de Coordinació supervisa i coordina les tasques que duen a terme el Servei de Transparència i Bon Govern i el Servei de Qualitat i Avaluació.