torna

Detall de la notícia

Imatge 1142758

L'IES Son Pacs impartirà el Batxillerat Internacional

L’Institut d’Educació Secundària Son Pacs impartirà, el proper curs 2012-2013, el Batxillerat Internacional de l’Internacional Baccalaureate Organisation (IBO), uns estudis d’alt rendiment acadèmic i de reconegut prestigi que garanteixen l’accés a la universitat de qualsevol país del món.

El Batxillerat Internacional o Programa del Diploma té una durada de dos cursos acadèmics i és compatible amb el batxillerat de la LOE. Per això, l'alumne que hagi cursat el Batxillerat Internacional, en acabar, tindrà dues titulacions. En el cas de les Illes Balears, el Diploma té consideració de bilingüe perquè s’imparteix en les dues llengües oficials. A més, des del maig de 2010, aquesta titulació convalida les proves d’accés a les universitats espanyoles (PAU).

El Programa pretén afavorir el pensament crític, fomentar els ideals cívics i entendre l'educació com un procés, alhora que introdueix l'alumnat en el món de la investigació i dels mètodes de feina de les universitats. També inclou la dedicació d'un temps a realitzar activitats creatives i altres de servei a la comunitat.

El Programa del Diploma s'imparteix indistintament a centres privats i públics. Actualment hi ha 23 instituts d'educació secundària públics dins l’estat espanyol que han implantat el Batxillerat Internacional. L’IES Son Pacs és el primer centre de les Illes Balears on es poden cursar aquests estudis a partir del proper curs 2012-13.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha col·laborat amb diverses dotacions econòmiques per fer realitat aquesta possibilitat, com ara en la formació del professorat responsable d’impartir aquesta titulació a partir del proper mes de setembre.

Més informació a http://www.ibo.org/es/