torna

Detall de la notícia

Imatge 1790477

Dades sinistralitat a les Illes Balears

1.- Es publiquen les dades de sinistralitat de les Illes Balears del període comprés entre els anys 2008 i 2017. Les dades de les gràfiques estan actualitzades a desembre de 2017.  

Les estadístiques figuren desglossades tant per illes com per sectors (agricultura, indústria, construcció,hosteleria i serveis sense hosteleria). 

2.- Així mateix es publiquen els llibres amb les dades de sinistralitat de les Illes Balears dels anys 2016 i 2017.

Les estadístiques figuren desglossades tant per illes com per sectors (agricultura, indústria, construcció, hosteleria i serveis sense hosteleria).

Documents