vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 799035

Denominació de centres educatius

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 12 de març de 2010 pe la qual s'estableixen la denominació i les sigles que han de constar al Registre de centres docents de les Illes Balears (BOIB de 25 de març de 2010)