torna

Detall de la notícia

Imatge 608360

Subvencions

FUNDACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

 El Patronat de la Fundació per a la Prevenció de Riscs Laborals, per acord de data 29 de juliol de 2013 va aprovar la convocatòria pública d'assignacions de recursos per a l'exercici 2013, per a accions indirectes territorials. La quantia assignada a les Illes Balears és de 578.551,46 €.