torna

Detall de la notícia

Imatge 6028182

L'Oficina per a la Transició Energètica instal·la una carpa itinerant en el Polígon de Son Castelló per informar dels ajuts energètics disponibles

Els tècnics de l’OTEIB atendran el públic a la carpa itinerant ubicada davant de la Torre Asima, de 9 a 14 hores

Enguany, com a novetat, els ajuts per al foment de l’autoconsum per a comunitats de propietaris, pimes i polígons subvencionen la retirada d’amiant quan es requereixi per dur a terme la instal·lació

El conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, i el director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Viu, han visitat la carpa informativa que l’equip itinerant de l’Oficina per a la Transició Energètica de les Illes Balears (OTEIB) ha instal·lat davant de la Torre Asima del Polígon de Son Castelló (Palma), amb l’objectiu d’oferir informació a la ciutadania i a les empreses sobre els ajuts disponibles en matèria energètica, entre d’altres qüestions relacionades amb l’eficiència energètica. A la visita també hi ha assistit el gerent de l'Institut Balear de l'Energia (IBE), Mateu Ferrer.

Els tècnics de l’OTEIB, iniciativa impulsada per l’Institut Balear de l’Energia (IBE), atendran el públic a la carpa informativa a Son Castelló els dies 23 i 24 de gener, de 9.00 a 14.00 hores. Així, les persones interessades rebran informació sobre els ajuts que actualment es troben en termini per sol·licitar-los, d’acord amb les actuacions previstes al Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB), en el marc dels ajuts NextGenerationEU.

Els ajuts energètics continguts en el PITEIB tenen com a objectiu accelerar la descarbonització de les Illes Balears; incentivar les inversions en infraestructura amb emplaçaments locals i fomentar el desenvolupament de l’activitat industrial, empresarial i tecnològica del territori.

El conseller Sáenz de San Pedro ha recordat que les OTEIB permeten apropar l’administració pública a la ciutadania i a les empreses per ajudar en tot allò relatiu a ajuts en termini, millora de l’eficiència energètica, consulta d’expedients o tramitació de subvencions. A més, ha destacat que aquest any, com a novetat, les convocatòries destinades al foment d’autoconsum per a comunitats de propietaris, pimes i polígons industrials inclouen la possibilitat de subvencionar, en condicions mínimes de seguretat i salut, la retirada de productes de construcció que continguin amiant quan això es requereixi per dur a terme les instal·lacions previstes. «Aquests ajuts, que es troben oberts, es podran complementar quan la instal·lació es faci sobre una marquesina o quan s’hagi d’eliminar una coberta d’amiant, sempre que el percentatge de potència instal·lada sobre aquestes superfícies suposi almenys el 50 % de la potència de la instal·lació de generació instal·lada», ha afegit el conseller.

En aquest sentit, el director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Viu, ha exemplificat com podria beneficiar un projecte de substitució d’una coberta d’amiant per a la instal·lació d’autoconsum: «si consideram un projecte de substitució d’una coberta d’amiant per plaques fotovoltaiques en una nau industrial de 1.000 m2, el promotor pot percebre prop del 30 % del cost de la retirada del fibrociment així com el tractament posterior, en el cas de ser petita empresa, i prop del 12 % en el supòsit de gran empresa».

A més de la carpa situada a la Via Asima, l’Oficina per a la Transició Energètica (OTEIB) té previst instal·lar un equip itinerant aquest dimecres 24 de gener al mercat de Capdepera, de 8.30 a 13.30 h; el dijous 25 de gener a l’Ajuntament de sa Pobla, de 8.30 a 13.30 h; i el divendres 26 de gener, en l’OAC de Llucmajor (antiga peixateria), de 9.00 a 13.00 h. Les carpes itinerants se instal·laran també a Menorca, Eivissa i Formentera.

Actualment, les ajudes per a la ciutadania en general i empreses amb termini de sol·licitud oberts són:

PITEIB PIME: convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’autoconsum amb emmagatzematge elèctric o sense, amb fonts d’energia renovable, així com actuacions en eficiència energètica en enllumenat interior, promogudes per a petites i mitjanes empreses. El pressupost d’aquesta convocatòria és de deu milions d’euros, tres milions dels quals s’imputaran a l’any 2024 i set a l’anualitat 2025.

PITEIB POLÍGONS: convocatòria de subvencions per al foment d’instal·lacions d’autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge elèctric o sense amb fonts d’energia renovable, d’instal·lacions de renovables tèrmiques i d’actuacions per a la mobilitat zero emissions, ubicades en polígons industrials de les Illes Balears. Aquesta convocatòria preveu els programes d’incentius subvencionables següents:

  • Programa d’incentius 1: implantació d’instal·lacions d’autoconsum col·lectiu amb emmagatzematge elèctric o sense, amb fonts d’energia renovable en polígons industrials.
  • Programa d’incentius 2: implantació de sistemes de vehicle compartit amb servei a polígons industrials.
  • Programa d’incentius 3: adquisició de vehicles llançadora zero emissions amb servei a polígons industrials.
  • Programa d’incentius 4: instal·lacions centralitzades de producció d’energia tèrmica amb fonts renovables de les tecnologies hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire), destinades a la climatització i/o aigua calenta sanitària en polígons industrials.

Aquesta iniciativa compta amb un pressupost de 15 milions d’euros, set dels quals es disposaran per al 2024 i els vuit restants s’invertiran el 2025.

PITEIB COMUNITATS DE PROPIETARIS: convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’autoconsum, així com actuacions en eficiència energètica en enllumenat interior i/o grups de pressió.

Els programes d’incentius subvencionables en aquesta convocatòria són els següents:

  • Programa d’incentius 1: implantació d’instal·lacions d’autoconsum amb emmagatzematge elèctric o sense, amb fonts d’energia renovable.
  • Programa d’incentius 2: realització d’actuacions d’eficiència energètica a instal·lacions d’enllumenat comunitari. Aquest programa s’ha de fer conjuntament amb una actuació del programa d’incentius 1 o del programa d‟incentius 3.
  • Programa d’incentius 3: realització d’actuacions d’eficiència energètica en equips de pressió pel subministrament d’aigua a l’edifici.

L’import econòmic d’aquesta convocatòria és de vuit milions d’euros, distribuït en les següents anualitats: l’any 2024 quatre milions, i per a 2025 els quatre restants.

Enllaços