torna

Detall de la notícia

Imatge 5677780

Programa Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS). Curs 2023-2024

Descripció del programa

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, juntament amb la Conselleria de Salut i Consum, convoquen una nova edició del programa de Centres Educatius Promotors de la Salutt. 

Aquest programa consisteix a treballar els principals eixos temàtics relacionats amb la promoció de la salut i el benestar, des d'una perspectiva holística, i preveure les actuacions en les àrees d'intervenció pedagògica i de gestió del centre educatiu:

  • Els principals eixos temàtics són: alimentació saludable i vida activa, benestar i salut emocional, educació afectiva i sexual, prevenció de les addicions i seguretat i prevenció de riscs.

  • Les àrees d’intervenció són: projecte educatiu de centre (PEC), entorn físic del centre, entorn social del centre, competències individuals i col·lectives per a la salut, i les competències per a l’acció, vincles amb la comunitat i relació amb els serveis de salut del municipi.

Sol·licitud, termini i lloc de presentació

Cada centre educatiu pot presentar una única sol·licitud de participació i ha de ser emplenada per la direcció del centre a la seu electrònica (https://www.caib.es/seucaib) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els procediments telemàtics de sol·licitud romandran disponibles del 2 al 31 de maig de 2023 per a la presentació de sol·licituds.

Accés als tràmits telemàtics del programa CEPS 2023-2024

Vegeu també la Instrucció del programa CEPS 2023-2024 de la convocatòria unificada

La memòria final del programa (annex 2) s'ha de lliurar abans del 26 de juny de 2024

Persones destinatàries

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

Documents

Llista definitiva centres admesos i seleccionats al programa

Llista provisional centres admesos i seleccionats al programa

Formacions primer trimestre

Convocatòria 17573 - Programa pilot Decideix 2.0. - PADIB 23/24

Convocatòria 17550 - Controla't sobre el bon ús de les tecnologies PADIB 23/24

Convocatòria 17551 - Banc d'eines per a un bon ús de les TIC a primària - PADIB 23/24

Convocatòria 17552 - Banc de recursos per a un bon ús de les TIC a secundària - PADIB 23/24

Convocatòria 17586 - Programa Respiraire. Prevenció del tabaquisme - PADIB 23-24

Convocatòria 17555 - Programa Decideix. Prevenció de les drogodependències i addiccions - PADIB 23-24

Convocatòria 17557 - Programa THC. Prevenció consum de cànnabis - PADIB 23-24

Convocatòria 17553 - Centres Educatius Promotors de la Salut 23-24 (Inicial)

Contacte

Servei d’Innovació Educativa
sie@dgpice.caib.es
971 17 77 81 - 971 17 78 00/ext. 62313

Documents