torna

Detall de la notícia

Imatge 5675464

Convocatòria pública de subvencions per a l'any 2023 per al foment de la micromobilitat per a persones físiques

Actuaciones subvencionables:

  • Bicicletes elèctriques que compleixin les condicions de la convocatòria
  • Patinets elèctrics que compleixin les condicions de la convocatòria   

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques majors d’edat residents a les Illes Balears que no utilitzin el VMP per una activitat econòmica per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 21 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de juliol de 2023. 

Quantia de les ajudes

  • La quantia de l’ajuda per a l’adquisició d’una bicicleta elèctrica serà del 50 % del seu cost subvencionable amb un màxim d’ajut de 600 i 900 euros en el cas de bicicletes adaptades a persones de mobilitat reduïda.
  • La quantia de l’ajuda per a l’adquisició d’un patinet elèctric serà del 50 % del seu cost subvencionable, amb un màxim d’ajut de 200 i de 275 euros en el cas de patinets adaptats per a persones de mobilitat reduïda.
  • El cost d’adquisició de la bicicleta elèctrica no pot ser superior a 2.000 euros, excepte per a bicicletes adaptades per a persones amb mobilitat reduïda que pot ser fins a 3.000 euros.
  • El cost d’adquisició del patinet elèctric no pot ser superior a 700 euros, excepte per a patinets adaptats per a persones amb mobilitat reduïda que pot ser fins a 1.000 euros.
  •  En tot cas, l’ajut final a percebre pel sol·licitant no pot superar el cost subvencionable total de l’actuació efectivament realitzada, convenientment justificat.

 

 

Aquestes ajudes estan finançades per l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears i de mesures d'impuls de turisme sostenible.