torna

Detall de la notícia

Imatge 5640573

Les Illes Balears rebran 251 milions de fons europeus a través de FEDER i FSE+ per reforçar les polítiques transformadores i de protecció social fins al 2027

\ La inversió global de 418 milions d’euros, a cofinançar entre el Govern i la Unió Europea, reforçarà les polítiques d’innovació, transició verda i cohesió social

\ Entre les actuacions previstes, hi ha la nova seu per al SOCIB, millores en xarxes de telecomunicacions, nou habitatge social i programes d'inserció sociolaboral

 

El Govern de les Illes Balears ha presentat avui els seus programes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE+) per al període 2021-2027, amb un pressupost total de 418 milions d’euros, dels quals la Unió Europea aportarà 251 milions, un 8,1 % més que en l’anterior marc 2014-2020, per fer unes Illes Balears més competitives, verdes, socials i properes als ciutadans.

A l’acte de presentació, que ha tingut lloc al Palau de Ca n’Oleo, a Palma, han participat, a més de la presidenta del Govern, Francina Armengol, i el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, la directora de Condicions Laborals i Diàleg Social de la Comissió Europea, María Iglesias, i la secretària general de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, Mercedes Caballero.

Durant l'acte, la presidenta del Govern ha recordat que «quan començàrem a governar a les Balears no s'executaven tots els fons europeus que s'assignaven a la nostra Comunitat», motiu pel qual aquests últims vuit anys «hem fet una professionalització d'aquesta tasca, perquè teníem molt clar cap a on volíem créixer com a poble, teníem projectes i hem cercat els recursos econòmics per a poder-los finançar». Això ha suposat que les Illes visquin ara «el major cicle d'inversió pública de la nostra història» i «siguin la Comunitat que més fons del MRR ha captat, amb una mitjana de gairebé mil euros per habitant». A més, ha insistit Francina Armengol, «els fons europeus ja estan arribant i ja estan ajudant empreses amb el kit digital, a la construcció d'infraestructura pública, al fet que la població canviï el seu cotxe per un elèctric, etc.»

«Tot i que la força del nostre model econòmic està més que demostrada i ens permet mirar al futur amb confiança, tenim la responsabilitat d’assegurar que el benestar comú sigui el més extens i equilibrat possible. Les dues vies, tant la modernització i transformació del nostre sistema econòmic, com la protecció dels col·lectius menys afavorits i el reforç dels serveis públics, són imprescindibles i complementaris», ha afirmat el conseller Miquel Company, qui també ha agraït «la contribució i el suport dels fons estructurals de la UE».

FEDER

La programació FEDER 2021-2027 plantejada pel Govern es va aprovar definitivament per part de la Comissió Europea el passat  15 de desembre de 2022. Es marca com a objectiu impulsar el creixement sostenible y la competitivitat de les nostres illes a través del suport a la recerca, la digitalització, l’impuls a les pimes, les energies renovables i la inversió de caràcter social.

El conjunt d’actuacions previstes dins aquesta programació a les Illes Balears implica la inversió històrica de 247,6 milions d’euros, dels quals la Unió Europea aportarà 148,6 milions. Aquest pressupost recolzarà cinc prioritats polítiques fonamentals del Govern, com són la transformació digital i intel·ligent, la transició verda, la mobilitat urbana, la transformació social i l’impuls a la cultura.

D’aquesta manera, la UE destinarà 59,5 milions d’euros per a la primera prioritat referida, que es concretarà, entre d’altres actuacions, en la construcció de la nova seu per al SOCIB, que s’emmarca dins del projecte de creació del Pol Marí, amb una aportació europea de 3,5 milions d’euros, i la creació de xarxes d'àrea àmplia i baixa potència (LORAWAN) per millorar la cobertura de la xarxa IOTIB (Internet of Things) amb un ajut de la UE de 7,4 milions.

La segona prioritat relativa a la transició verda implica una contribució FEDER de 55,3 milions d’euros destinats a fomentar les energies renovables, l’accés a l’aigua promovent una gestió hídrica sostenible i la transició cap a una economia circular i eficient en l’ús dels recursos.

Per aconseguir un model de mobilitat de baixes emissions (prioritat 3), es recolzaran mesures que fomentin el transport públic col·lectiu, amb menys consum energètic i menor impacte ambiental. Entre d’altres inversions, es finançarà l’adquisició de vagons de metro, amb un ajut FEDER de gairebé 7 milions d’euros, per garantir el servei de la línia que s’ampliarà per arribar al Parc Bit.

En el marc de la quarta prioritat, de transformació social, es construiran, tant nous centres integrats de formació professional d’acord amb les necessitats del teixit productiu, com habitatge social per a famílies en situació de vulnerabilitat, amb una aportació comunitària de més de 18 milions.

Finalment, cal destacar, dins la prioritat de reforç del paper de la cultura, la construcció de la nova seu de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que suposarà un canvi de model para la cultura de l’illa, i que compta amb cinc milions d’euros de subvenció FEDER.

FSE+

Quant al programa del Fons Social Europeu Plus dissenyat pel Govern, aprovat formalment el passat 14 de desembre de 2022, aborda reptes com la inclusió social i laboral de col·lectius vulnerables, l’atenció a les persones dependents i la protecció de la infància i adolescència, a través d’un conjunt d’actuacions valorades en 170,8 milions d’euros, dels quals 102,5 milions són aportats per la Unió Europea.

A més, per tal d’assegurar que els canvis de l’entorn socioeconòmic no siguin incompatibles amb la consecució d’una societat cada vegada més cohesionada i igualitària, es preveuen iniciatives en matèria d’educació, de formació i d’ocupació, orientades a enfortir els actuals sistemes, a fer-los capaços d’arribar a col·lectius i àrees específiques mitjançant programes de segona oportunitat, nous graus de formació professional i suport a la recerca.

Destaquen en aquest àmbit els programes de contractació de joves formats menors de 30 per adquirir una primera experiència laboral, amb 12,6 milions d’euros d’aportació, i els itineraris d'inserció sociolaborals per a col·lectius vulnerables, amb un finançament europeu de 38,2 milions, per tal d’oferir ajuda individual, personalitzada i integral amb l'objectiu final de la incorporació al mercat de treball de manera estable.

S’espera que aproximadament 107.600 persones es puguin beneficiar de la posada en marxa del conjunt de les diferents actuacions per al foment de la ocupació, la inclusió social i la millora de les qualificacions professionals previstes al nou Programa FSE+.

Programació 2014-2020

Durant l’acte també s’ha posat en relleu l’èxit de la programació del període 20214-2020, que ha suposat 232,14 milions d’euros aportats per la UE (162,70 en el marc del FEDER i 69,44 milions a través d’actuacions cofinançades amb FSE+), a més dels gairebé 300 milions d’euros de fons REACT-UE destinats a afrontar les conseqüències socials i econòmiques provocades per la pandèmia.

Cal destacar la bona gestió d’aquests fons per part de les Illes Balears, que ha pogut executar tot el finançament FEDER i FSE assignat i ha estat de les regions que més ràpid ha començat a justificar els fons REACT-UE davant la Comissió Europea, amb un 40 % del total a desembre de 2022.