torna

Detall de la notícia

Imatge 5668541

Convocatòria pública de subvencions destinada a entitats locals per a actuacions d'adaptació al canvi climàtic, en zones urbanes i periurbanes

Entitats beneficiàries i requisits

  1. Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les entitats locals de les Illes Balears.

Actuacions subvencionables i termini d'execució

  1. Són subvencionables les actuacions que es realitzin dins les Illes Balears i que compleixin amb les condicions establertes per aquesta convocatòria.
  2. Són subvencionables en aquesta convocatòria la redacció de projectes, informes tècnics i/o plans, així com l’execució de projectes que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.

Sol·licituds i documentació

 Les entitats locals interessades han de presentar la sol·licitud adreçada a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, de forma telemàtica i exclusivament a través del tràmit específic per a subvencions que s’ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, també disponible al lloc web del Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera, http://canviclimatic.caib.es, i a la seu electrònica del Govern Balear.

Tramitació telemàtica

 La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar de forma telemàtica i exclusivament a través del tràmit específic per a subvencions que s’ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (i també al lloc web del Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera, http://canviclimatic.caib.es, i a la seu electrònica del Govern).

Termini de presentació de les sol·licituds

 

  1. El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 4 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de setembre de 2023 o fins la data del possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

 

  1. Si s’exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d’acabar el termini de presentació s’ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.