torna

Detall de la notícia

Imatge 5540008

Cursos del MEFP sobre el currículum LOMLOE

El Ministeri d'Educació i Formació Professional, a través de la Secretaria d'Estat d'Educació, ha publicat la convocatòria per a l'any 2023 de 3.825 places per a la realització de cursos tutoritzats en línia per a la formació permanent del professorat sobre el nou currículum derivat de la Llei Orgànica 3/2020, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els beneficiaris s'hauran de trobar en alguna de les següents situacions:
-  Ser funcionari docent d'ensenyaments en servei actiu o en excedència per cura de familiars, per violència de gènere o per violència terrorista.
-  Ser funcionari docent en serveis especials.
-  Estar impartint ensenyaments regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació en un centre sostingut per fons públics o trobar-se en alguna situació assimilada a les descrites en els dos punts anteriors.
-  Funcionaris docents adscrits als Programes d'Acció Educativa a l'Exterior del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Termini de presentació de sol·licituds: des del dia 18 de gener de 2023 i fins al dia 6 de febrer de 2023.

Els cursos ofertats són:  

  • Del currículo a la práctica en el aula
  • Situaciones de aprendizaje para el desarrollo de competencias
  • Evaluación de competencias a través del desempeño

 

Link a la informació i a la sol·licitud