torna

Detall de la notícia

Imatge 5510211

L'IBAVI lliura les claus d'una promoció d'habitatges a Campos adquirits per tanteig i retracte

Nota de premsa

Es tracta de cinc habitatges, quatre dels quals ja estan adjudicats, que es varen adquirir per un total de 350.000 euros

L’Institut Balear de l’Habitatge ha lliurat avui les claus de quatre habitatges d’una promoció de cinc pisos al municipi de Campos.

Es tracta d’habitatges adquirits en l’exercici del dret de tanteig i retracte que preveu la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, que van dirigits de manera preferent a joves menors de 35 anys i que també es posen a disposició d’entitats del tercer sector o administracions públiques, a través de convenis.

Els habitatges de Campos han estat adjudicats tots ells a joves menors de 35 anys, que no pagaran més del 30 % dels ingressos en concepte de lloguer. D’aquesta manera, el rebut més elevat dels pisos adjudicats és de 392,02 euros, amb una quota mitjana de 262,99 euros.

Els habitatges formen part d’una promoció d’habitatges de protecció oficial i el preu total que ha pagat l’IBAVI és de 350.000 euros, a raó de 70.000 euros cadascun.

L’IBAVI és propietari actualment de 25 habitatges a Campos, set dels quals han estat adquirits a través d’operacions de tanteig i retracte. D’aquests, 23 estan llogats i dos pendents d’adjudicació.

Fins ara, l’IBAVI ha adquirit 103 habitatges al conjunt de les Illes Balears en operacions de tanteig i retracte, ja sigui a grans tenidors o a particulars.