torna

Detall de la notícia

Imatge 5510630

Correcció d'errades de la convocatòria del procés selectiu de Serveis Ferroviaris de Mallorca

30/01/2023

Correcció d’errades  de la convocatòria del procés selectiu de Serveis Ferroviaris de Mallorca

En el BOIB núm. 13, de 28 de gener, s' ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Podeu consultar el BOIB esmentat a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/13/1128643

23/12/2022

S'ha publicat  en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Podeu consultar la convocatòria en la Seu electrònica