torna

Detall de la notícia

Imatge 5511131

PITEIB: Convocatòria pública de subvencions per al foment d'actuacions combinades d'energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per empreses privades considerades com a grans consumidors d'energia

Els programes d’incentius subvencionables són els següents:

- Programa d’incentius 1: realització d’instal·lacions d’autoconsum elèctric, amb fonts d’energia renovable.

- Programa d’incentius 2: incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable.

- Programa d’incentius 3: adquisició de vehicles elèctrics destinats a l’ús propi.

- Programa d’incentius 4: implantació d’infraestructura de recàrrega.

- Programa d’incentius 5: realització d’actuacions d’eficiència energètica en edificis existents que millorin l’envolupant tèrmica, l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i/o l’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat.

- Programa d’incentius 6: realització de plans de gestió energètica.

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia a partir del cinquè dia de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el 30 de juny de 2023 o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç que s'adjunta.

Finançament: L'actuació disposa d'ajuts procedents del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu "NextGenerationEU".

Així mateix, en cas de dubtes sobre la tramitació de subvencions podeu accedir a l’enllaç següent: (finestreta tramitació subvencions)

NOTA IMPORTANT: Les sol·licituds només es poden presentar a través del tràmit telemàtic específic que podreu trobar a l'apartat enllaços que figura en aquesta pàgina. No seran vàlides les sol·licituds que es presentin a través del Registre Electrònic Comú ni a les oficines de registre.

Per a la realització del tràmit telemàtic és necessari disposar d'un certificat amb firma digital. No són vàlids els certificats Cl@ve PIN, ni Cl@ve Permanent. Podeu trobar les instruccions per obtenir el certificat digital a l'apartat documents d'aquesta pàgina.