torna

Detall de la notícia

Imatge 5498644

Convocatòria oposicions cos d'inspectors

Novetat 26/01/2023:

- Publicació de les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició.

- El termini de reclamacions és el comprès entre els dies 27 de gener i 5 de febrer del 2023, ambdós inclosos..

 


ORDRE ACTUACIÓ ASPIRANTS
El resultat del sorteig públic realitzat segons l’establert a la base 6.3 de la convocatòria, ha determinat que han d’iniciar l’actuació els aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra T.

- Publicació de la composició provisional del tribunal.

- El termini de reclamacions serà del 24 al 26 de gener de 2023, ambdós inclosos. <Accés al tràmit>