torna

Detall de la notícia

Imatge 5503364

PITEIB:Convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions de generació renovable en ports de les Illes Balears ,d'emmagatzematge elèctric, d'infraestructura de recàrrega elèctrica o d'hidrogen renovable

Els programes d’incentius subvencionables són els següents:

· Programa d’incentius 1: realització d’instal·lacions fotovoltaiques i/o eòliques d’autoconsum elèctric.

· Programa d’incentius 2: incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum elèctric amb fons d’energia renovable.

· Programa d’incentius 3: realització de generació elèctrica renovable amb tecnologia de les ones o aprofitament d’energies de la mar inherents als ports (dins o pròximes a aquests).

· Programa d’incentius 4: implantació d’infraestructura de recàrrega elèctrica destinada a embarcacions o vaixells.

· Programa d’incentius 5: implantació d’infraestructura de recàrrega d’hidrogen renovable destinada a embarcacions o vaixells.

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia a partir del cinquè dia de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el 30 de juny de 2023 o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç que s'adjunta.

Finançament: L'actuació disposa d'ajuts procedents del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu "NextGenerationEU".

Així mateix, en cas de dubtes sobre la tramitació de subvencions podeu accedir a l’enllaç següent: (finestreta tramitació subvencions)

NOTA IMPORTANT: Les sol·licituds només es poden presentar a través del tràmit telemàtic específic que podreu trobar a l'apartat enllaços que figura en aquesta pàgina. No seran vàlides les sol·licituds que es presentin a través del Registre Electrònic Comú ni a les oficines de registre.

Per a la realització del tràmit telemàtic és necessari disposar d'un certificat amb firma digital. No són vàlids els certificats Cl@ve PIN, ni Cl@ve Permanent. Podeu trobar les instruccions per obtenir el certificat digital a l'apartat documents d'aquesta pàgina.