torna

Detall de la notícia

Comunicació per part de la gerència d'IBANAT dels diferents llistats d'exercicis de convocatòries anteriors d'accés com a personal laboral fix a la mateixa categoria o especialitat de l'IBANAT