torna

Detall de la notícia

Imatge 5369344

Processos d'estabilització de l'ocupació temporal

Si teniu algun dubte sobre qüestions de requisits, heu d'enviar la consulta per escrit mitjançant aquest formulari: https://www.caib.es/sites/mesatemporalitat/ca/fcontacto/contacte/

-----

En el BOIB núm. 122, de 17 de setembre de 2022, s'han publicat les convocatòries dels processos d'estabilització d'ocupació temporal de personal funcionari i personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Podeu consultar les convocatòries en el enllaços següents:

El termini de presentació de sol·licituds de participació és de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les convocatòries en el BOIB. Per tant, el darrer dia per presentar-les és el 17 d'octubre de 2022.

Les sol·licituds de participació només es poden presentar de forma telemàtica, en els termes que estableixen les bases.

Atesa l'elevada demanda de cites ens veiem obligats a limitar el servei d'assistència exclussivament a la inscripció als processos següents:

  • Llocs de personal funcionari dels grups C2 i AP
  • Llocs de personal laboral no administratiu dels grups D i E

* Si sou d'algun d'aquests col·lectius, podeu sol·licitar assistència a l'EBAP per presentar la sol·licitud, i heu de demanar cita prèvia en els enllaços que s'indiquen a continuació (recordau que heu de demanar una cita per cada tràmit en el que necessiteu assistència).

* Les persones que aspiren a places dels altres grups no poden fer ús d'aquest servei, si tenen algun dubte, el poden consultar al correu oposicions@caib.es.

Per accedir al tràmit corresponent, podeu anar a la pàgina del Portal de l'Opositor / Procés estabilització 2022

Hem preparat un video explicatiu del procés d'inscripció, per veure'l, podeu anar a https://www.youtube.com/watch?v=HUTMeWoyRLE