torna

Detall de la notícia

(NOVETAT) Oferta Pública d'IBANAT: Facultatiu/iva tècnic/a d'administració general en prevenció de riscos laborals (ref. 04-2022-004569)

Als efectes oportuns, s’estableix un termini màxim de 3 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació d’aquesta llista a la web de l’IBANAT, perquè les persones aspirants puguin sol·licitar la revisió mitjançant escrit amb registre d’entrada.

Les persones interessades hauran de registrar la seva sol·licitud i adjuntar còpia de la sol·licitud registrada a l’adreça de correu electrònic:  seleccionsrh@ibanat.caib.es

El termini finalitza el dia 30 de gener a les 23:59 hores