torna

Detall de la notícia

Directrius bàsiques d'estalvi i eficiència energètica en edificis i instal·lacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental

Instrucció de 5 d’agost de 2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors, Productius i Memòria Democràtica, per la qual es determinen directrius bàsiques d’estalvi i eficiència energètica en edificis i instal·lacions de la  Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental