torna

Detall de la notícia

Imatge 5316858

El Govern posa en marxa la Plataforma d'Ajudes per a Empreses i el butlletí quinzenal, anomenat Espai OIE

L’Oficina d’Inversions Estratègiques (OIE), que forma part de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, posa a l’abast de les empreses de les Illes Balears la Plataforma d’Ajudes per a Empreses (PAE) i el butlletí quinzenal.

La PAE és una nova eina de recerca i difusió de les possibilitats de finançament existents per a petites i mitjanes empreses, d’accés obert i lliure, i que fa un recull exhaustiu dels diversos tipus de finançament als quals poden accedir les empreses de les Illes Balears: subvencions, préstecs, avals i ajuts cofinançats.

L’abast de la PAE s'estén no només a les ajudes d’àmbit autonòmic o local, sinó que inclou també ajudes estatals, europees i internacionals, convocades tant per organismes públics com privats. Així, s’hi poden trobar les convocatòries d’ajudes provinents de l’instrument Next Generation EU, però també les que publiquen els ministeris en execució del pressuposts generals de l’Estat (PGE), ens com el CDTI, ENISA o l’IDAE, i programes europeus com LIFE, Horizon Europe i Interreg Euro MED, entre d’altres.

L’accés a la plataforma es fa directament des de la web de l’OIE (oie.caib.es) i les dades que conté s'actualitzen diàriament. Es tracta d’una base de dades dinàmica, des de la qual es pot fer el seguiment constant de les noves possibilitats de finançament que s’ofereixen a les empreses, i que permet realitzar recerques personalitzades en funció del tipus de finançament, l’àmbit i, fins i tot, per paraules clau.

Actualment, en la PAE hi ha publicats 168 programes de finançament, dels quals 86 contenen convocatòries obertes. Destaquen els fons provinents de Next Generation EU sota el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), amb 19 programes de finançament oberts, dotats amb quasi 2 mil milions d’euros (1.881.759.254 €) i els fons provinents d'Horizon Europe (HEU), amb 29 programes oberts, dotats amb més de 7 mil milions d’euros (7.272.120.000 €). En total, la PAE recull possibilitats de finançament per valor de més de quinze mil milions d’euros (15.349.934.157 €).

Aquesta plataforma complementa altres línies de suport que l’OIE ofereix a les empreses, com ara l’assessorament personalitzat per a l’enfocament i l’orientació dels projectes que aspiren a rebre ajudes públiques, especialment, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí quinzenal

D’altra banda, i aprofundint en la missió de ser una eina útil i de referència per a la planificació i la coordinació de les inversions estratègiques que impulsen el Govern i el conjunt d’institucions i agents econòmics i socials de les Illes Balears, l’Oficina d’Inversions Estratègiques ha llançat un nou servei d’informació i dinamització. Es tracta de l’Espai OIE, un butlletí informatiu quinzenal en el qual es recullen les darreres convocatòries d’ajudes i subvencions publicades, les principals notícies i els pròxims esdeveniments d’interès per a les Illes Balears. Tots els interessats es poden subscriure a través de la pàgina web de l’Oficina: oie.caib.es.

Ambdós serveis, la Plataforma d’Ajudes per a Empreses i Espai OIE, ja es troben operatius i formen part del reforç del servei d’assessorament a les pimes que en les darreres setmanes el Govern ha presentat a les principals patronals de totes les illes. Es tracta d’un servei que l’OIE ve donant des de fa un any i que es complementa ara amb noves línies de suport. A més, el servei coincideix amb la previsió de l’arribada de noves convocatòries d’ajudes públiques finançades amb fons europeus per al segon semestre de l’any.