vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 5302329

Es constitueix l'Observatori per a la Igualtat de les Illes Balears

L'Observatori per a la Igualtat, és un òrgan col·legiat encarregat de cercar, analitzar i difondre informació sobre l'evolució dels indicadors, desglossats per illes, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears.

A la web www.observatori-igualtat.es podeu consultar totes les dades en matèria d'igualtat amb l'objectiu de prendre consciència de la situació real de les dones a les Illes Balears i de desenvolupar polítiques que ajudin a posar-hi solució.