torna

Detall de la notícia

Imatge 5292744

La Comissió de Seguiment dels Don Pepe aprova el Protocol general d'actuació que recull la voluntat de les diferents institucions implicades en la solució per oferir una alternativa d'habitatge a les persones afectades

La Comissió de Seguiment de la solució d’habitatge de les persones que habiten els apartaments Don Pep i per al restabliment dels valors ecològics a la zona afectada ha aprovat avui el Protocol general d’actuació, que recull la voluntat de les diferents institucions implicades d’adoptar les mesures i accions corresponents per facilitar una solució al problema d’habitatge del conjunt de les famílies afectades.

La reunió, que ha tingut lloc avui capvespre a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, ha estat presidida pel conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, amb la presència de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido; el batle de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero; el president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí; el vicepresident primer del Consell, Mariano Juan; la directora general de Territori i Paissatge del Govern balear, Maria Magdalena Pons; la regidora de Benestar Social i Habitatge de Sant Josep, Guadalupe Nauda; i dos representants dels propietaris: l’advocat Joan Nadal i la presidenta de la comunitat de propietaris, Silvia Hernández.

Ha explicat el conseller Josep Marí: «Continuam complint els compromisos adquirits amb els propietaris dels Don Pepe. Avui és un dia important perquè la voluntat de treure endavant una solució davant l’emergència residencial d’aquest centenar de famílies afectades ja està per escrit. Cada una de les institucions aquí presents hem assumit compromisos i des del Govern hem volgut refermar l’aposta per la proposta que vàrem posar damunt la taula amb el compromís de col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de Sant Josep mitjançant recursos propis o d’altres fonts».

L’alcalde Ángel Luis Guerrero ha agraït aquest compromís del Govern, “imprescindible per poder dur a bon terme una actuació tan ambiciosa i pionera”. “Treballam sense descans en la línea marcada en els nostres compromisos, tant en el repartiment dels ajuts aprovats per part del Consell d’Eivissa, on hem de dir que ja s’han tramitat i resolt totes les peticions que han arribat a l’Ajuntament, com en la recerca d’un terreny on edificar els habitatges que hauran d’acollir a les famílies dels Don Pepe, amb avenços molt prometedors”.

El Protocol

El Protocol aprovat avui per la Comissió de Seguiment reconeix que les famílies dels Don Pepe han actuat des d’una confiança legítima en la legalitat de les edificacions ―principi de bona fe. S’ha de recordar que en una reunió entre el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Sant Josep i representants dels propietaris, el passat 10 de febrer, es va posar damunt la taula una solució per fer front al problema d’habitatge de les famílies afectades, que passa per la construcció d’habitatges de característiques similars a les dels apartaments Don Pepe, tots ells amb la qualificació d’habitatge protegit a preu taxat, que implica també la recuperació de l’espai natural, i que retornant i reforça els valors mediambientals i ecològics de tot l’entorn. Una proposta a la qual després se sumaria el Consell Insular d’Eivissa.

Per tal de garantir l’èxit d’aquesta operació, el document exposa que aquesta s’ha de dur a terme en diferents fases: la primera, mitjançant la formalització d’un protocol general d’actuació entre les administracions actuants―Govern de les Illes Balears, Ajuntament de Sant Josep i Consell Insular d’Eivissa― i els propietaris dels habitatges, en el qual expressin la voluntat de les parts per dur a terme la solució proposada; la segona, consistent en la subscripció d’un conveni entre les parts en què es formalitzin els compromisos jurídics concrets i exigibles; la tercera fa referència a l’execució material de la construcció dels nous habitatges i el restabliment dels valors ecològics a la zona afectada; i la quarta, i final, consistent en la formalització i execució dels acords entre les parts signants en el conveni corresponent .

El Protocol també recull la voluntat de les diferents administracions implicades per assumir determinats compromisos. El Govern de les Illes Balears, a través de les conselleries de Mobilitat i Habitatge, de Medi Ambient i Territori, i de Presidència, Funció Pública i Igualtat, manifesta la seva voluntat de:

     ― Valorar els habitatges dels apartaments Don Pepe

― Fer una valoració de la recuperació ecològica i mediambiental de l’entorn on s’ubiquen els apartaments Don Pepe

― Elaborar el projecte per a la construcció dels habitatges de similars característiques a les dels apartaments Don Pepe

― Dur a terme les actuacions adients per tal de restablir l’espai on s’ubiquen els apartaments i retornar-lo dins el Parc Natural de ses Salines sense aquestes edificacions

― Dur a terme la coordinació interdepartamental entre els òrgans de les conselleries implicades

― Col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia mitjançant recursos propis o d’altres fonts.

Per la seva part, el Consell Insular d’Eivissa manifesta la voluntat de dur a terme les actuacions següents:

― Col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Josep en la tramitació dels expedients urbanístics corresponents necessaris per dur a terme la construcció dels nous habitatges.

― Col·laborar econòmicament, en cas de necessitat, amb els propietaris dels habitatges dels apartaments Don Pepe o amb l’Ajuntament de Sant Josep mitjançant recursos propis o d’altres fonts.

Pel que fa a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, les actuacions previstes són:

― Habilitar un sòl per poder construir els nous habitatges

― Tramitar els expedients urbanístics corresponents necessaris per dur a terme la construcció dels nous habitatges

― Construir els nous habitatges de similars característiques, pel que fa a superfície i espais, als dels apartaments Don Pepe

Un cop formalitzat el Protocol general d’actuació, les parts han de subscriure un conveni que formalitzi els compromisos jurídics concrets i exigibles. Aquest conveni s’ha de subscriure en un termini no superior a un any des de l’adhesió al Protocol per part de tots els propietaris dels apartaments Don Pepe.