torna

Detall de la notícia

Imatge 5291960

Nou guardó per a l'IBAVI

Un total de 39 projectes s'han presentat a la convocatòria dels Premis AVS 2022, que s'ha lliurat aquest dimarts 28 de juny a Oviedo. L'IBAVI, en mans de la seva gerent, Olvido Terrassa, ha rebut un accèssit en la categoria a la millor actuació en l'àmbit de l'administració i gestió del parc social d'habitatges, que pot donar-se al parc d'habitatges propi o en centres històrics i barriades, en què preval la cohesió social, la dignificació de les condicions de vida dels ciutadans i la intervenció integral en el desenvolupament de programes dirigits a col·lectius d'atenció preferent i la gestió empresarial, tenint especial consideració a la coordinació entre els diferents departaments i una gestió econòmica per donar viabilitat a les actuacions.

Els Premis AVS tenen la finalitat de donar a conèixer, valorar i difondre el treball que fa el sector públic i les entitats privades sense ànim de lucre en favor de l'habitatge social i l’administració d’aquests, així com la rehabilitació, la regeneració urbana i la gestió de serveis públics.

El projecte presentat per l'IBAVI «Optimització de la gestió del parc immobiliari propi per llogar per fer front a l'emergència residencial» explica la creació de l’IBAVI, els seus objectius, les feines fetes fins ara i la projecció de futur amb quatre fites clares:

1. Garantir un habitatge assequible i energèticament eficient

2. Fomentar la relació horitzontal amb les persones inquilines

3. Eliminar l'abús en l'habitatge públic

4. Contribuir en l’eficiència en l'adjudicació i garantia de rotació