torna

Detall de la notícia

Imatge 5276861

Consulta prèvia a la modificació de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'Igualtat de dones i homes

Fase actual: Valoracio dels suggeriments

Des de la Conselleria de Presidència, Funció Publica i Igualtat es vol iniciar el procediment per elaborar la modificació de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, de Igualtat de dones i homes. 

El transcurs del temps des de l’aprovació de la llei, juntament amb modificacions legislatives d’àmbit estatal que tenen incidència directa en la Llei vigent, així com el fet que hagi tingut lloc el traspàs de funcions i serveis en polítiques de gènere i dona als consells insulars, fa recomanable una revisió i modificació puntual de la Llei 11/2016.

El termini de la consulta prèvia va finalitzà el dia 14 de juliol de 2022 

Es pot accedir a la Consulta prèvia i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç