torna

Detall de la notícia

El Govern llança una ajuda de 2,5 milions d'euros per a transport públic de mercaderies per afrontar l'increment del preu de la energia

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, posa en marxa una nova convocatòria d’ajudes de l’any 2022 destinada persones jurídiques de transport public de mercaderies residenciades a les Illes Balears per tal d’afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’increment del preu de la energia. Aquesta convocatòria es publica avui al BOIB i el termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de demà.

 

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones jurídiques residenciades a les Illes Balears, que siguin titulars d'autorització de transport públic de mercaderies, MDP o MDL, i que hagin incrementat els seus costos de combustible, com a mínim en un 5 %, el primer trimestre de l'any 2022 en comparació al primer trimestre de l'any 2021.

 

El pressupost d'aquesta convocatòria es distribuirà segons el tonatge i amb els màxims i mínims següents:

 

— Fins a 3,5 tones d’MMA: entre 800 i 1.000 € per vehicle

— Més de 3,5 i fins a 7,5 tones d’MMA: entre1.000 i 1.200 € per vehicle
— Més de 7,5 i fins a 12 tones d’MMA: entre 1.400 i 1.600 € per vehicle
— Més de 12 tones d’MMA: entre 1.800 i 2000 euros per vehicle

 

La sol·licitud s'ha de presentar en el formulari que es trobarà disponible a la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es) i a la pàgina web de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre (www.transports.caib.es).