torna

Detall de la notícia

Imatge 5265846

Cicle de webinar sobre els currículums LOMLOE i les situacions d'aprenentatge

Els dies 27 i 29 de juny i 5 de juliol es duran a terme tres xerrades per videoconferència sobre les novetats que implicarà la pròxima publicació dels Decrets de currículum LOMLOE, especialment pel que fa al disseny i la implementació de les situacions d’aprenentatge a l’aula, dirigides als docents que aquest curs no han participat en les formacions realitzades sobre aquesta temàtica. 

Participaran com a ponents un membre del Servei d’Ordenació Educativa i un de l’equip de docents de la nostra Comunitat que han elaborat les situacions d’aprenentatge que s’estan publicant com a exemplificacions.

La participació no requereix inscripció prèvia. Podreu accedir a les xerrades a través dels següents enllaços: 

  • 29 de juny, de 18.00 a 20.00 hores: Educació secundària obligatòria, Formació Professional Bàsica i batxillerat. https://youtu.be/NjMiL3z-a1w

Si voleu més informació, podeu contactar amb el Servei de Normalització Lingüística i Formació: snlf@dgpice.caib.es  (tlf. 971 177776 ).