torna

Detall de la notícia

Imatge 5265333

Calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyaments de persones adultes per al curs 2022-2023

En el BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022, s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de juny de 2022 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2022-2023.

Calendari

Setembre de 2022

  • Del 7 al 9 de setembre de 2022: matrícula dels alumnes que el curs anterior eren alumnes d’un centre d’educació de persones adultes.
  • Del 12 al 23 de setembre de 2022: matrícula de les persones de nova incorporació en un centre d’educació de persones adultes.

 

Febrer de 2023

  • Del 6 al 10 de febrer de 2023: matrícula als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre.