torna

Detall de la notícia

Imatge 5259158

MAP teatre curs 2022-2023

Descripció del programa

MAP teatre és un programa de formació i innovació educativa que pretén facilitar als centres educatius d’educació primària, d’educació secundària obligatòria i el desenvolupament de l’expressió artística com a mitjà de comunicació i comprensió dels éssers humans.

La Direcció General de Cultura i la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa posen a disposició dels docents, per una part, els especialistes d’arts escèniques, i, per l’altra, la formació permanent del professorat per a la producció de les obres teatrals (Educació Primària) i els curtmetratges (ESO i Batxillerat).

  • Presetació del programa (setembre 2022).
  • Formació permanent del professorat (1r trimestre del curs 2022-2023).

  • Treball a l’aula amb alumnes, docents i especialistes d’arts escèniques (2n trimestre del curs 2022-2023).

  • Representació de l'obra teatral (primària) i projecció del curtmetratge (ESO i Batxillerat) al centre educatiu (3r trimestre del curs 2022-2023).

  • Memòria final del programa que s’ha de lliurar fins el 30 de juny de 2023 al Moodle de la formació (fweib.caib.es)

Vegeu també la Instrucció 17/2022 de la convocatòria unificada.

Finalitat

Facilitar als centres educatius el desenvolupament de l’expressió artística com a mitjà de comunicació i comprensió dels éssers humans i la  producció d’una obra teatral (Educació Primària) i d’un curtmetratge a partir d’un text clàssic de la dramatúrgia teatral treballat en llengua catalana.

Persones destinatàries

Alumnes de 5è i 6è d’educació primària, 3r i 4t d’educació secundària ebligatòria i de batxillerat de 20 centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Més informació

Servei d’Innovació Educativa

sie@dgpice.caib.es / mserra@dgpice.caib.es

971 177 781 / 971 177 800 ext. 62317

 

NOVETATS