torna

Detall de la notícia

Resolució instruccions procés d'admissió i matriculació alumnat Escoles Oficials d'Idiomes 2022

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de dia 26 de maig de 2022 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d’admissió i matriculació dels alumnes a les Escoles Oficials d’Idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears