torna

Detall de la notícia

Imatge 5248179

Reunió de la comissió de seguiment del conveni de col·laboració que mantenen l'empresa PORTVI SA i la Conselleria d'Educació i Formació Professional

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, es va reunir el passat dilluns, 30 de maig, amb representants de l’IES Guillem Cifre de Colonya de Pollença i de l’empresa PORTVI SA per fer una valoració i un seguiment del funcionament del conveni de col·laboració que tenen signat l’empresa esmentada i la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Aquest conveni possibilita que l’IES Guillem Cifre de Colonya pugui fer ús de determinats espais de l’hotel Portblue Club Pollentia, propietat de l’empresa PORTVI SA, perquè els alumnes hi puguin desenvolupar les pràctiques formatives del cicle formatiu de formació professional bàsica de Cuina i restauració de la família professional d’Hoteleria i turisme que s’imparteix al centre educatiu esmentat.   

En paraules d’Antoni Baos, “des de la Conselleria d’Educació i Formació Professional no podem fer més que agrair la col·laboració i la implicació de l’empresa PORTVI SA en el projecte educatiu de l’IES Guillem Cifre de Colonya i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. En aquest sentit, el fet de mantenir convenis com aquests fan possible, entre d’altres aspectes, que es puguin formar dins el sector de l’hoteleria i la restauració tot un seguit de professionals qualificats i que llavors puguin accedir a un lloc de feina”.

A la reunió, que va tenir lloc a les instal·lacions de l’hotel Portblue Club Pollentia, hi varen assistir per part de l’empresa PORTVI SA Bernat Dahlhaus, director de l’hotel Portblue Club Pollentia; Maria del Pilar Pol, cap de recursos humans, i Alejandra Porto, responsable de l’àrea social corporativa i medi ambient. En canvi, per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i al marge del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, hi assistiren Pilar Roca, cap del Servei d’Oferta Formativa i Infraestructures, i Alba M. Talens, assessora tècnica docent adscrita a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Per altra banda, en representació de l’IES Guillem Cifre de Colonya, hi foren presents Bartomeu Vilanova, director, i Gabriel Mesquida i Joana Maria Quetglas, docents del cicle formatiu de formació professional bàsica de Cuina i restauració.